Οι δυνάμεις τις φύσης διαμορφώνουν τα τοπία μας, σχηματίζοντας στρογγυλεμένα πετρώματα ή βραχώδεις προεξοχές, ξηροφυτικά τοπία ή πλούσια σε βλάστηση.. Είναι αυτές που καθορίζουν το είδος και την όψη του εδάφους όπως αυτό διαμορφώνεται στην πάροδο του χρόνου άμεσα επηρεαζόμενο από το κλίμα της κάθε περιοχής. Παρατηρώντας τα είδη και το σχήμα των φυτών που βρίσκονται γύρω μας καθώς και την μορφολογία του τοπίου αναζητούμε την βέλτιστη λύση για τη δική σας διαμόρφωση.

Ένα τοπίο έχει την δικιά του ιστορία , την δικιά του γεωλογία και το δικό του χώμα. Κάθε περιβάλλων χώρος είναι μοναδικός και πρέπει να σεβόμαστε και να μαθαίνουμε μέσα από αυτόν.
Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα τοπία με μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Είναι κάτι που αφορά όλους μας. Κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο, είναι αυτό που μας υπενθυμίζει πόσο εκτεθειμένοι είμαστε στις διάφορες περιβαλλοντικές εκφάνσεις. Όλα αυτά φέρνουν το ζήτημα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντας στα όρια του κήπου σας. Επομένως η προστασία του περιβάλλοντος και άρα του κήπου σας που αποτελεί τμήμα αυτού, και είναι πολύ σημαντική.
 
Αρχή μας είναι να ανακαλύψουμε τα πλεονεκτήματα του δικού σας μοναδικού χώρου και να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. 
Ξεκινάμε τον σχεδιασμό , έχοντας καθορίσει και συλλέξει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε.
Σε επόμενο βήμα καθορίζουμε τις χρήσεις του χώρου με βάση τα δεδομένα που έχουμε ήδη καταγράψει. Ως χρήσεις του χώρου , αποτελούν όλες οι λειτουργικές ενότητες που έχουν σχέση με την διαμόρφωση του τοπίου.

Εφόσον έχουμε προσδιορίσει τις λειτουργικές ενότητες , σχεδιάζουμε λεπτομερώς κάθε περιοχή προσδιορίζοντας  τα υλικά που χρειαζόμαστε , την φύτευση, την άρδευση καθώς και τον φωτισμό. 

Καλέστε μας για να ορίσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε όλες τις δυνατότητες και το κόστος μελέτης.